Telefoonnummer: 0515-416787
  • Alle mondzorg onder één dak 
  • Allround moderne tandartspraktijk
  • Nieuwe patiënten welkom

Direct inschrijven

Privacy Statement Kraan Tandheelkunde Willemstraat

Algemeen

Dit is het privacy statement van Kraan Tandheelkunde Willemstraat gevestigd te Sneek, 8601 GH aan Willemstraat 1. In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarom we dit doen. Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen met in achtneming van de geldende privacywet- en regelgeving.

Ons privacy statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website. Dit privacy statement is op 23 september 2020 het laatst gewijzigd.

Wanneer is dit privacy statement van toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kraan Tandheelkunde Willemstraat van u verzamelt en verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke. We verwerken persoonsgegevens wanneer u onder andere bij ons onder behandeling bent, onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert of wanneer u ons informatie geeft tijdens (telefoon) gesprekken en e-mailcontact.

Privacy Statement Kraan Tandheelkunde Willemstraat

Contact

Als u nog vragen heeft na het lezen van dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacy.nl@dentconnect.eu

© 2020, Kraan Tandheelkunde Willemstraat | Alle rechten gereserveerd | Laatst gewijzigd september 2020